Nieuwsarchief

11-06-20 Strikte voorwaarden vangnet

Het betaald voetbal hoopt op een vangnet van maximaal 140 miljoen euro. Het doel is om clubs de coronacrisis te laten overleven. De betrokken partijen hebben echter zeer strenge regels opgesteld voor clubs die in aanmerking komen voor dit noodfonds.

Het tijdelijke, financiële, vangnet dat maximaal 140 miljoen euro mag bedragen, zal volgens de betrokkenen deels een lening zijn en deels in de vorm van een uitkering. In het Deltaplan De Toekomst van het Nederlands Voetbal staat echter te lezen dat de clubs niet zomaar hun handje op mogen houden.

Zo moeten clubs de continuïteit van de jeugdopleiding en vrouwentak waarborgen, moet de maatschappelijke rol in de regio gewaarborgd worden en na de crisis verder worden uitgebouwd. Ook moet er sprake zijn van een strenge kostenbesparing én mogen er geen bonussen worden uitgedeeld aan bestuurs- of directieleden.

Opvallend is bovendien dat nieuwe eigenaren vooralsnog uit den boze zijn. 'Clubs mogen niet 'in overheersende zeggenschap aan nieuwe eigenaren overgaan, zolang zij gebruikmaken van de steun van de overheid', valt er te lezen. Daarnaast lijken clubs die een goede transferzomer draaien, ook gekort te worden op mogelijke overheidssteun. 'Clubs die een overbruggingsuitkering hebben ontvangen, moesten deze deels terugbetalen vanuit mogelijke bovengemiddelde winsten op de transfermarkt in de nabije toekomst.' Wanneer winsten bovengemiddeld zijn, laat het Deltaplan (nog) niet weten.

De licentiecommissie van de KNVB zal erop toezien dat alle voorwaarden en verplichtingen worden nagekomen. Daarbij wordt het gesteund door controles van accountants. De huidige topvier bestaande uit Ajax, AZ, Feyenoord en PSV maakt geen gebruik van de uitkering. In het slechtste geval doen zij beroep op een leningsvariant.

In het voortraject waren er veel clubs die er moeite mee hadden dat clubs die er de laatste jaren een minder fraaie begroting op na hielden, mee zouden profiteren van het noodfonds. Daar is nu geen sprake van. 'Clubs die ongezond waren voor de coronacrisis, worden niet in leven gehouden met de steun van de overheid. Steun moet aantoonbaar 'coronagerelateerd' zijn. Clubs moeten aantonen in een plan van aanpak dat ze een duurzame transitie maken.'